Skellefteförfattaren Stina Oscarson kommer hem för årets upplaga av Berättarfestivalen.

Under festivalen kommer samhällsdebattören och författaren prata om ämnet "Det är inte värdigt en människa att ge upp". Skellefteåbördiga Oscarson är planerad att tala vid två tillfällen och det är Svenska Kyrkan som står bakom programpunkten.

- Berättelserna och berättandet har varit en grund i kyrkans förmedlande av budskap i alla tider så det är ju alldeles självklart att det är en aktiv aktör. Det ligger också helt i linje med Berättarfestivalens idé om att sprida festivalberättandet i många olika forum. Genom många aktiva arrangörer kan vi även nå ut till nya målgrupper med berättandets kraft, säger projektledare Jonas Lundqvist.

Årets program finner du här och här.